معرفی کوتاهی از نویسندگان. ادبا. شعرا
معرفی کوتاهی از نویسندگان. ادبا. شعرا
ابوالقاسم فردوسی

حکیم‌ ابوالقاسم‌ منصور بن‌ حسن‌ موسوم‌ به‌ ابوالقاسم‌ فردوسی طوسی (329 ـ 411  ق)  بزرگ‌ترین‌ شاعر حماسه‌سرای ایران‌ است‌ که‌ به قولی همانند او را تاکنون‌ مادر فلک‌ نزاییده‌ است‌. مقام‌ فردوسی در زنده‌ نمودن‌ تاریخ‌ ایران‌ و داستان‌های ملی و حماسی ایران‌ زمین‌ و همچنین‌ دمیدن‌ نفسی تازه‌ به‌ زبان‌ ادب‌ فارسی بسیار شامخ‌ است‌ و از این‌ روی او را شاعر ملی ایران‌ خوانده‌اند. زندگی این‌ دانشمند برجسته‌ همچون‌ سایر نام‌آوران‌ چیره‌ دست‌ فرهنگ‌ و ادب‌ ایران‌ در هاله‌ای از ابهام‌ و افسانه‌ فرو رفته‌ است‌، براساس‌ روایت‌ چهار مقاله‌ که‌ کهن‌ترین‌ منبع‌ تاریخی از لحاظ نزدیکی به‌ دوران‌ حیات‌ حکیم‌ به‌ شمار می‌رود فردوسی از خاندان‌ دهقانان‌ ایرانی و از اهالی دهکده‌ باژ از ناحیه‌ طابران‌ طوس‌ بود. دهقانان‌در آن‌ روزگار زمین داران‌ کوچکی به‌ شمار می‌رفتند که‌ به‌ فرهنگ‌ فارسی عشق‌ می‌ورزیدند و نسل‌ به‌ نسل‌ آن‌ را انتقال‌ می‌دادند و فردوسی نیز که‌ از نسل‌ این‌ ایرانیان‌ اصیل‌ به‌ شمار می‌رفت‌ همچون‌ پیشینیان‌ خود درصدد حفظ ارزش‌های ملی ایران‌ بود. حکیم‌ در اوایل‌ زندگی خود از تمکن‌ مالی قابل‌ ملاحظه‌ای برخوردار بود و علاوه‌ بر اینکه‌ در باغ‌ بزرگی در طابران‌ طوس‌ اقامت‌ داشته‌ و خدم‌ و حشم‌ نیز داشته‌ است‌ دارای زمین‌ زراعی بود که‌ درآمد زندگی آسوده‌ و راحت‌ خود را از طریق‌ آن‌ ملک‌ تأمین‌ می‌نمود.

 

captcha